Преди и веднага след процедурата.

Преди и веднага след процедурата.