Веднага след процедурата.

Веднага след процедурата.